کارشناسی مشاوره

این وبلاگ به مناست هفته معرفی مشاغل می باشد

                                       فرم شماره 3

فرم نظر سنجي از دانش آموزان و هنر جويان در مورد برنامه هاي هفته مشاغل

دانش آموز عزيز / هنر جوي گرامي

سئوالات زير به منظور اطلاع از نظر شما در خصوص ميزان اثر گزاري برنامه هاي هفته مشاغل كه هر ساله در هفته اول ارديبهشت برگزار مي گردد تهيه گرديده است . بدين منظور خواهشمند است با پاسخهاي واقعي خود ما را در برنامه ريزي هاي آينده ياري فرماييد.

                                                                                       با تشكر : كارشناسي مشاوره

رديف

سئوالات

ميزان اثر گزاري به نظر شما

بي اطلاع

اطلاع دارم ولي در اين برنامه شركت نداشته ام

زياد

تاحدي

كم

هيچ

1

اثر گذاري بازديد از مراكز ،كارگاهها،كارخانجات،موسسات صنعتي و ....

 

 

 

 

 

 

2

اثر گذاري بازديد از مراكز دانشگاهي

 

 

 

 

 

 

3

ميزان بديع و تازه بودن اطلاعات ارائه شده

 

 

 

 

 

 

4

ميزان برانگيختگي حس كنجكاوي در دانش آموزان           توسط برنامه هاي اين هفته

 

 

 

 

 

 

5

تاثير سخنرانيها ي انجام شده

 

 

 

 

 

 

*چنانچه از هركدام از برنامه هاي جدول فوق هيچ اطلاعي نداريد در ستون بي اطلاع علامت بگذاريد.

 

6- با برگذاري هفته بهداشت روان:           موافقم5              مخالفم5

7- سه مورد از مهمترين انتقادات خود را يادداشت و پيشنهاد اصلاحي خود را به ما هديه فرماييد.

انتقادات:                                                                                      پيشنهادات:

الف1

 

 

 

الف2

 

ب1

 

 

 

ب2

 

ج1

 

 

 

ج2

 

كارشناسي مشاوره

 

EMAIL: moshaver1389@yahoo.com

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 13:15  توسط رجبی  | 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس